O Firmie

Agencja Ochrony Osób i Mienia „SILVER SECURITY” Legutko Sp.J. została założona w 2011 roku przez trzech wspólników, którzy razem mają kilkanaście lat doświadczenia w branży ochroniarskiej.

Działa na podstawie Koncesji MSWiA nr L-0151/11
oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
nr 0000381652.

Agencja od początku budowana według najnowszych standardów w branży ochrony, staje się poważnym przedsiębiorstwem na rynku całego kraju.

Oprócz działalności ochroniarskiej zajmuje się usługami porządkowymi oraz serwisem komputerowym, dzięki czemu może zapewnić kompleksową obsługę przedsiębiorstw, osób prywatnych oraz instytucji publicznych.

 

Agencją zarządzają:

lic. Maciej Legutko – Prezes

Absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego, posiadający stopień naukowy elitarnych studiów w kierunku Socjologia, o specjalności Psychosocjologia. Specjalista w dziedzinie Public Relations oraz szeroko pojętego marketingu, mediacji, negocjacji, procesu motywacji oraz budowaniu relacji. Posiadający metodologiczne umiejętności, przewidywania tendecji rynkowych, rysujących się w zmiennych warunkach ekonomicznych i społeczno-kulturowych. Legitymujący się 4- letnim doświadczeniem, popartym pracą w dziedzinie marketingu, rozbudowywaniu i pozyskiwaniu nowych rynków dla usług. Posiada również 3-letnie doświadczenie, w szczeblu zarządzania zasobami ludzkimi. Od 2008 roku do 15 kwietnia 2011 roku pracował w Agencji Ochrony jako Zastępca Kierownika. Posiada licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia.

inż. Ryszard Legutko – Prezes

Absolwent Politechniki Krakowskiej na wydziale Transportu. Ukończył studia podyplomowe Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Obecnie student pierwszego roku studiów podyplomowych na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie ochrony osób i mienia. Legitymuje się ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, m.in. przez 7 lat pracował na stanowisku kierownika gospodarczo-finansowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku, zadaniem którego był bezpośredni nadzór nad pracą całego pionu gospodarczego Komendy oraz jej finansami . Po odejściu z Policji pracował jako Kierownik Referatu pośrednictwa pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku. Od 2005 roku do 15 kwietnia 2011 roku, pracował w Agencji Ochrony jako Kierownik. Posiada licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia oraz Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

Wojciech Legutko – Prezes

Technik elektronik, student trzeciego roku studiów informatycznych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Posiada doświadczenie w montażu instalacji alarmowych i monitoringu przemysłowego. Pracował również jako serwisant komputerowy. Od 09.11.2005r. do 06.12.2005r. uczestnik praktyk zagranicznych w ramach programu „Leonardo da Vinci” na temat „Edukacja informatyczna w modelowych firmach niemieckich”.

logo

Kontakt

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA
„SILVER SECURITY” Legutko Spółka Jawna
ul. Pomianowska 7, 32-800 Brzesko
Tel/Fax: 14 685 87 85
Tel. Kom.: 608 087 950, 660 662 350, 697 957 789
E-mail: biuro@silversecurity.com.pl
`